.:. حالیـے حولیـے .:.

✗ בم هر چـے بامـرااامـ בاغ בاغ ✗

مراقب ماوس هایتان باشید !!

 مراقب ماوس هایتان باشید !!

اخیراً شخصی در اینترنت پیدا شده که ظاهراً ماوس های مردم رو می خوره !

اگه می خوان اون رو ببینین اینجا رو کلیک کنین !

امّا دوباره توصیه می کنم : ((مراقب ماوس تان باشید. ))

[ شنبه 17 تير 1391برچسب: مراقب ماوس هایتان باشید !!,

] [ 14:46 ] [ ×ڪیانـا× ]

[ ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد