.:. حالیـے حولیـے .:.

✗ בم هر چـے بامـرااامـ בاغ בاغ ✗

تصویر تموم نشدنی!!!


هر چی میخوی نگاه کن تموم نمیشه

 

تصویری تمام نشدنی ! ( تصویر متحرک ) www.taknaz.ir

 

 

امتیاز؟
Top Blog


[ دو شنبه 13 شهريور 1391برچسب:تصویر تموم نشدنی!!!,

] [ 14:37 ] [ ×ڪیانـا× ]

[ ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد