.:. حالیـے حولیـے .:.

✗ בم هر چـے بامـرااامـ בاغ בاغ ✗

ترول جاستینی

 

[ چهار شنبه 22 شهريور 1391برچسب:ترول جاستینی,

] [ 13:25 ] [ ×ڪیانـا× ]

[ ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد