.:. حالیـے حولیـے .:.

✗ בم هر چـے بامـرااامـ בاغ בاغ ✗

سوتیـے بد جور شبکـــہ پــویـا

بخدا اگه سوتی بدتر از این توی شبکه های جمهوری اسلامی باشه

[ جمعه 11 مرداد 1392برچسب:سوتیـے بد جور شبکـــہ پــویـا,

] [ 13:20 ] [ ×ڪیانـا× ]

[ ]

صفحه قبل 1 صفحه بعد